White paper: 5 generaties op de werkvloer

Elke ca 15 jaar staat een nieuwe generatie op. Bedrijven hebben nu dus te maken met 5 generaties op de werkvloer. Maar wat MAAKT nu een generatie een generatie?

Wat maakt een generatie?

Een Generatie is een groep leeftijdgenoten met een verbondenheid. Deze verbondenheid ontstaat door een combinatie van

1)            Opgroeien onder vergelijkbare omstandigheden

2)            De reactie op de tijdgeest van deze groep

3)            Het doorlopen van een vergelijkbare fysieke en emotionele ontwikkeling.

En nu hoor ik je al denken: een individu is een individu en zeker wij Nederlanders laten ons niet graag in hokjes stoppen. Toch toont onderzoek van de Universiteit van Tilburg en het Sociaal Cultureel Planbureau aan dat ca 80% van de Nederlanders zich herkent in het eigen generatie stereotype.

Elke generatie heeft haar eigen wensen, behoeften, kwaliteiten en valkuilen, manieren van communiceren, leiden, samenwerken, leren en omgaan met verschillen. De samenwerking tussen verschillende generaties kan tot spanningen leiden, met alle negatieve gevolgen van dien. Door actief generatiemanagement te voeren kun je als leidinggevende:

  • spanningen voorkomen
  • verschillen positief benutten en
  • optimaal functionerende teams creëren.

De komende jaren zal een groot deel van de babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Hierdoor zullen zij de arbeidsmarkt verlaten en verdwijnt er veel expertise uit organisaties. Effectief generatiemanagement draagt er aan bij dat opgebouwde kennis op een goede manier overdragen wordt aan jongere generaties. Daarnaast zorgt effectief generatiemanagement ervoor dat een organisatie bij werkzoekenden bekend staat als een aantrekkelijke werkgever, omdat zij goed omgaat met de verschillen tussen generaties.

Welke generaties zijn er dan?

Er zijn verscheidene generatie-indelingen in omloop, 3sense hanteert de Europese indeling.

Babyboomers (geboren tussen 1940 en 1955)

Opgegroeid in tijden van wederopbouw, groei en herverdeling van macht en welvaart, is het grootste deel van de babyboomers al met pensioen. De late babyboomers moeten nog even wachten tot ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Wat vinden babyboomers belangrijk?

Babyboomers hebben een vrije moraal en zoeken draagvlak voor ideeën en idealen. Voor deze generatie is baanzekerheid heel belangrijk en een baan voor het leven heel normaal. Veel babyboomers werken (of werkten) al langere tijd bij dezelfde organisatie. Ze zijn loyaal aan en betrokken bij hun werkgever.

Wat zijn kwaliteiten van babyboomers?

Doordat ze alles al hebben gezien en bulken van de ervaring, zijn babyboomers uitermate geschikt als mentor of coach voor jonge(re) medewerkers.

Wat zijn valkuilen van babyboomers?

Ze passen zich over het algemeen minder snel aan veranderingen aan en pikken (technologische) vooruitgang minder snel op dan andere generaties. Dit kan tot problemen leiden, zeker in een snel veranderende omgeving.

Generatie X (geboren tussen 1955 en 1970)

Generatie X groeide op tijdens de economische crisis die leidde tot grote (jeugd)werkloosheid. Ze waren net afgestudeerd en hadden erg veel moeite om werk te vinden, omdat bedrijven bezuinigden op lonen. Door de slechte start op de arbeidsmarkt wordt deze generatie daarom ook wel ‘de verloren generatie’ of ‘generatie nix’ genoemd. Hoewel voorheen als verloren bestempeld, bekleden veel leden van generatie X nu managementposities.

Wat vindt Generatie X belangrijk?

Generatie X hecht veel waarde aan verbinding, ontwikkeling, zelfontplooiing en individualisme.

Wat zijn kwaliteiten van Generatie X?

Een no-nonsense mentaliteit, een praktische instelling en van aanpakken weten is kenmerkend voor deze generatie. Hoewel niet opgegroeid tijdens de digitalisering maakte generatie X zich de nieuwe technologieën snel eigen.

Wat zijn valkuilen van Generatie X?

Generatie X is niet zo zichtbaar; ze zijn bescheiden en gaan onopvallend te werk. Het zijn jobhoppers; dit komt doordat de arbeidsmarkt overbevolkt was toen zij begonnen met werken. Hierdoor hebben ze banen geaccepteerd die niet helemaal bij hen pasten. Door te jobhoppen kwamen ze uiteindelijk wel bij voor hen passende banen uit.

Pragmatische generatie (geboren tussen 1970 en 1985)

De pragmatische generatie werd door hun ouders vrijgelaten in hun keuzes: ‘Je eigen ding doen’ en ‘jezelf zijn’ waren tijdens de opvoeding belangrijke waarden. Deze generatie wordt ook de ‘patatgeneratie’ genoemd, want door de onderhandelingscultuur en het gebrek aan dwang en verplichtingen door de ouders verviel een deel van de jongeren snel in passiviteit.

Wat vindt de pragmatische generatie belangrijk?

De pragmatische generatie vindt levensgeluk en zelfontplooiing heel belangrijk. Ze zijn gericht op werkgerelateerde persoonlijke ontwikkeling en willen concrete, meetbare en voelbare resultaten, zodat ze weten waarop ze worden afgerekend.

Wat zijn kwaliteiten van de pragmatische generatie?

De pragmatische generatie is ambitieus en hecht veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling: alles wat hen helpt om zichzelf te verbeteren, pakken ze op. Ze werken daarom graag samen met anderen. Ze leren het liefst zaken die ze direct in hun werk kunnen toepassen.

Wat zijn valkuilen van de pragmatische generatie?

De pragmatische generatie is snel afgeleid, soms wat passief en heeft een hekel aan de – in hun ogen – soms trage besluitvorming.

Generatie Y (geboren tussen 1985 en 2000)

Deze generatie – ook wel millennials genoemd – kwam in tijden van hoogconjunctuur op de arbeidsmarkt en de verwachtingen naar organisaties toe waren hoog.

Wat vindt Generatie Y belangrijk?

De millennials hechten waarde aan zelfstandigheid en flexibel werken. Ze vinden zelfontplooiing belangrijk en willen werken in een omgeving waar ze zich kunnen ontwikkelen en echt iets kunnen bijdragen. Ze zijn prestatiegericht. In een wereld waarin alles al eens eerder bedacht en gedaan is, vindt Generatie Y authenticiteit belangrijk. Deze generatie wil gehoord worden en inspraak hebben. Wanneer dit niet gebeurt, kan dit leiden tot frustraties en conflicten.

Wat zijn de kwaliteiten van generatie Y?

Werknemers uit deze generatie zijn over het algemeen ‘techsavy’ en kunnen op hun beurt oudere generaties helpen op het gebied van technologie. Zij zijn hier immers mee opgegroeid. Verder zijn ze ondernemend en proactief, besluitvaardig en zijn ze zich bewust van hun omgeving.

Wat zijn de valkuilen van generatie Y?

Generatie Y heeft binnen het werk veel uitdaging en dynamiek nodig. Dit kan op babyboomers of collega’s van generatie X soms verwaand, ongeduldig en arrogant overkomen.

Generatie Z

Langzaamaan komt er een nieuwe groep de werkvloer op: generatie Z, ook wel Gen Z, Digital Natives of iGeneration genoemd. Leden van generatie Z – geboren na 2000 – zijn van jongs af aan bekend met computers, internet en social media. Hierdoor zijn ze nog verder op technologisch gebied dan generatie Y en zeer bedreven in multitasken.

Wat vindt Generatie Z belangrijk?

Hoewel de generatie zich voor het grootste deel nog aan het ontwikkelen is, zien we een hoge mate van sociaal bewustzijn bij Generatie Z. Ze zijn erg bezig met milieu, gelijke rechten, genders. In tegenstelling tot de op zichzelf gerichte generatie Y, kijkt Generatie Z juist naar haar omgeving. Transparantie en eerlijkheid zijn kernwoorden. Ook generatie Z hecht aan authenticiteit: ze kennen zichzelf beter dan voorgaande generaties, mede omdat er bij de opleidingen ook meer aandacht voor is. Maar de authenticiteit van de ander is voor hen zeker zo belangrijk.

Wat zijn de kwaliteiten van generatie Z?

Generatie Z is vanaf dag 1 op school al gewend om in teams, groepjes, te werken, waarbij elk teamlid even waardevol is / hoort te zijn. Er is ook altijd gestimuleerd om het voortouw te pakken of tenminste je mening te geven. Generatie Z is ook gewend snel te schakelen. Juist omdat er zo vaak gezegd is dat generatie (Y en) Z een korte concentratiespanne hebben, is onze wereld steeds meer daarop gaan inspelen, met als gevolg dat dit snelle schakelen zich kon ontwikkelen.

Wat zijn de valkuilen van generatie Z?

Generatie Z is perfectionistisch. Roze verzuim ligt op de loer!

Traject: Generatiegericht leidinggeven vanuit je eigen waarden

Wil je dat jouw leidinggevenden daadwerkelijk een eerlijk gesprek durven aangaan met de werknemers? Waarbij ze leiden vanuit hun eigen waarden met oog voor de talenten van de medewerkers?
Maak dan kennis met de aanpak van 3sense, waarbij we aandacht hebben voor: