Roze verzuim

Grote kans dat jij er nog niet eerder van hebt gehoord.

Een andere benaming voor roze verzuim is ook wel ‘presentisme’: medewerkers zijn wel aanwezig, maar leveren gewoonweg veel minder output. En dat is iets waar jij in je organisatie of bedrijf niet op zit te wachten toch? 

Een van de specialismen van 3sense is roze verzuim. 

Wat is roze verzuim?

Een werknemer presteert over het algemeen het best wanneer er een goede balans bestaat tussen de hoeveelheid stress en de hoeveelheid welbevinden. Er is dus zoiets als teveel en te weinig stress. Wanneer deze balans verstoord is en dit maar lang genoeg doorgaat, belandt de werknemer in een negatieve spiraal.

Dit beïnvloed niet alleen de werknemer in kwestie, maar ook de onderneming waar hij of zij werkzaam is. De prestaties van de werknemer zullen bij teveel of juist te weinig stress zienderogen afnemen. Ook de resultaten die wel geboekt worden zullen in mindere mate van optimale kwaliteit zijn.

Dit heeft overigens niets te maken met onwil of een gebrek aan motivatie als er sprake is van teveel stress. Wanneer er sprake is van te weinig stress juist weer wel. Er moet in dat geval gezocht worden naar meer uitdagende werkzaamheden. Het is daarom belangrijk om een goede balans te creëren tussen stress en ontspanmomenten.

Ongeveer de helft van al het ziekteverzuim speelt zich af buiten het zicht van de werkgever. Dat is het zogeheten roze verzuim. HR kan dus veel winst behalen met het voorkomen ervan.

Soorten verzuim: wit, grijs, zwart en roze verzuim

Een werknemer presteert over het algemeen het best wanneer er een goede balans bestaat tussen de hoeveelheid stress en de hoeveelheid welbevinden. Er is dus zoiets als teveel en te weinig stress. Wanneer deze balans verstoord is en dit maar lang genoeg doorgaat, belandt de werknemer in een negatieve spiraal.

Dit beïnvloed niet alleen de werknemer in kwestie, maar ook de onderneming waar hij of zij werkzaam is. De prestaties van de werknemer zullen bij teveel of juist te weinig stress zienderogen afnemen. Ook de resultaten die wel geboekt worden zullen in mindere mate van optimale kwaliteit zijn.

Dit heeft overigens niets te maken met onwil of een gebrek aan motivatie als er sprake is van teveel stress. Wanneer er sprake is van te weinig stress juist weer wel. Er moet in dat geval gezocht worden naar meer uitdagende werkzaamheden. Het is daarom belangrijk om een goede balans te creëren tussen stress en ontspanmomenten.

Ongeveer de helft van al het ziekteverzuim speelt zich af buiten het zicht van de werkgever. Dat is het zogeheten roze verzuim. HR kan dus veel winst behalen met het voorkomen ervan.

Verzuim in kleur

Wanneer een werknemer ziek is of om andere redenen niet aanwezig kan zijn op het werk, dan is er sprake van verzuim. Verzuim is op te delen in meerdere varianten.

Wit verzuim

Zwart verzuim

Grijs verzuim

Roze verzuim

Dat is het medisch verzuim: de gebroken benen, mensen die ernstig ziek zijn, de ziektegevallen waar geen vraagtekens bij te zetten zijn. Maar dat zichtbare verzuim is het topje van de ijsberg. 

Het maakt maar 15% uit van de totale verzuimkosten.

Zwart verzuim beslaat 5% van het totaal. 

Dat is het frauduleuze verzuim: de collega die zich ziekmeldt, maar ’s avonds toevallig wel bij een feest gezien wordt door een collega. 

Hier zijn vrije dagen voor en geen verzuimdagen.

Bij grijs verzuim is er sprake van een mix tussen wit en zwart verzuim. Je kent dat wel: eigenlijk is die collega eind van de week wel in staat om te komen, maar hij begint maandag weer. Of er wordt een dag extra verzuimd, ‘omdat mijn baas een wachtdag heeft ingehouden.’

Wist je dat 30% van je verzuimkosten uit grijs verzuim bestaat? Wachtdagen werken grijs verzuim in de hand. Mijn advies: niet doen!

Maar dan blijft er alsnog liefst 50% ‘onzichtbaar’ verzuim over: roze verzuim. In tegenstelling tot het witte, grijze en zwarte verzuim kun je roze verzuim niet zien of voelen binnen je bedrijf.

De helft ervan bestaat uit mensen die wel aanwezig zijn op de werkvloer, maar niet voldoende kunnen presteren omdat ze niet goed in hun vel zitten. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: stress, ruzie thuis, geldproblemen, mantelzorg verlenen.

De andere helft bestaat uit mensen die eigenlijk onderpresteren, of die zich afvragen “ is dit het nu?” Ook zij presteren minder dan voorheen.

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Verlagen van verzuim = WINST

Je kunt het verzuimpercentage dat je rapporteert gerust verdubbelen. Gemiddeld zitten we nu op zo’n 5% zichtbaar verzuim in Nederland, maar in werkelijkheid verliezen we dus 10% van onze arbeidsproductiviteit. Verzuim is geen geïsoleerd probleem. Verzuim legt een probleem bloot. En waarom zou je focussen op omzetgroei terwijl de winst aan de achterkant wegloopt in de vorm van productiviteitsverlies? Als het verzuim met 1% daalt, boek je al een mooie winststijging met minder inspanningen.

Voor wit verzuim heb je je verzuimbeleid. Voor grijs verzuim ook. Maar hoe strikt pas je al die goed bedachte regels toe? Audit je jezelf hier wel eens op? Wij kunnen je auditen EN helpen om de touwtjes o een positieve manier weer strak te trekken. Trainen van jou en je team is daar een onderdeel van. In die training leer je signalen herkennen en het gesprek aan gaan.

En zwart verzuim? Spreek je je mensen hier op aan? Zet je het verzuim dan ook om in verlof?

Roze verzuim is een moeilijker gebied voor veel bedrijven. Klachten en oorzaken zijn moeilijk vast te stellen omdat de werknemer die om allerlei redenen voor zich houdt. Wat zeker vastgesteld kan worden is dat werkgevers zich (ook in hun eigen belang) veel meer zouden moeten verdiepen in roze verzuim. Het mes snijdt aan twee kanten: De werkgever heeft een productieve werknemer en de werknemer zit niet gevangen in een leven vol stress.

Steeds meer werkgevers pakken deze handschoen gelukkig op. Ze zien in dat het vroegtijdig herkennen maar vooral het liefst helemaal voorkomen van roze verzuim ook in hun eigen voordeel werkt. Zo richten steeds meer bedrijven flexibele werkplekken in, in een ontspannen setting. Daarnaast is communicatie in de vorm van evaluatiegesprekken toegenomen.

Niet alleen het functioneren van de werknemer staat centraal in zo’n gesprek, maar wordt er ook steeds vaker gekeken naar de gehele mens. Hoe de werknemer zich voelt bijvoorbeeld, waar hij of zij opmerkingen of aanmerkingen heeft. Ook zijn er steeds vaker aanspreekpunten bij ondernemingen waar werknemers vertrouwelijk terecht kunnen met zaken die zij anders voor zich zouden.

Op deze manier komt belangrijke informatie toch bij de werkgever terecht en kan deze aanpassingen doorvoeren op de werkvloer om roze verzuim te voorkomen.

Aanpak van roze verzuim heeft daarnaast ook meetbaar effect op de hoogte van je andere verzuim. Als een medewerker zich gezien voelt, zal hij meer betrokken zijn bij je bedrijf en minder de behoefte hebben om grijs te verzuimen, laat staan zwart!

Hulp, advies en ondersteuning

Roze verzuim is al jaren een stokpaardje van me. Ik weet er alles van en kan jou en jouw mensen helpen om roze verzuim te herkennen en de juiste dingen te benoemen in gesprekken. 

Ik help je graag om jouw roze verzuim te verlagen en daardoor meteen winst te maken.