Generatiegericht leidinggeven

Organisatie ontwikkeling is breed. Dan is het soms handig dat jij op een onderdeel echt een expert treft. Iemand die óók breed kijkt, maar met specifieke kennis van precies die gebieden die jouw organisatie nodig heeft. De specialismen van 3sense zijn: roze verzuim en generatie gericht leidinggeven. Daar ligt ons hart!

Generatiegericht leidinggeven

Terwijl babyboomers steeds langer blijven werken, stroomt generatie Z de arbeidsmarkt op. We hebben dus vier verschillende generaties op de werkvloer. Iets wat vaak ook in familiebedrijven het geval is. Dat kan voor managers best een uitdaging zijn. Waar de ene generatie gewend is dat er naar oudere medewerkers geluisterd wordt, heeft de andere een broertje dood aan hiërarchie. Toch is het belangrijk dat al die generaties goed kunnen samenwerken. Want: hoe meer frustraties er ontstaan op de werkvloer, hoe minder productief mensen zijn. Dus hoe ga je als manager om met al deze generaties?

Wil je meer weten over dit onderwerp?

We delen de mensen in 5 groepen:
We delen mensen in in 5 groepen: 
de groep van 65-plussers (babyboomers)
de groep van 45- tot 65-jarigen (generatie X)
de groep van 35- tot 45-jarigen (pragmatische generatie)
de groep van 25- tot 35-jarigen (generatie Y)
de groep van 25-minners (generatie Z)

Volgens onderzoek onder 4580 werknemers vindt 71% een werkplek met meerdere generaties een aanwinst voor een bedrijf. 76% vindt het prettig om met collega’s van verschillende leeftijden samen te werken. Hoe snel en digitaal generaties Y en Z ook zijn, ze willen óók graag leren van ervaren collega’s of managers. Tegelijkertijd geven oudere generaties aan dat ze het samenwerken met junioren erg leuk vinden, omdat het hen fris houdt.

Hulp, advies en ondersteuning

Wil je dat jouw leidinggevenden daadwerkelijk een eerlijk gesprek durven aangaan met de werknemers? Waarbij ze open kunnen spreken over zaken als de bedrijfscultuur? Waarbij er aandacht is voor de kernwaarden; niet alleen van het bedrijf, maar ook die van de werknemer? Kortom: meer uit de verschillende generaties te halen? Dan is 3sense met plezier jouw partner!