Van HRM naar M&O

We zijn met de omschakeling van P&O (Personeel & Organisatie) naar de Engelse variant HRM (Human Resource Management) de O van Organisatie kwijtgeraakt. Die moet weer terugkomen.

Ik hoor vaak HR professionals binnen organisaties zeggen, dat ze harder moeten knokken voor hun plek aan de MT tafel, dan hun collega’s van andere afdelingen. Door de O van Organisatie meer naar voren te brengen, maak je je aan de MT tafel zichtbaarder EN onmisbaarder.

Maak dus duidelijk wat die mogelijke investering in het machinepark, voor invloed heeft in de (doorstroom van) je mensen en wat je ook NU al moet doen in opleiding of (interne) werving, om die investering zo smooth mogelijk te implementeren.

Kortom: strategische personeelsplanning is een must!

Want als HRM professional heb je namelijk de taak om te zorgen dat het bedrijf toekomstbestendig en duurzaam wendbaar blijft.

Om de organisatie duurzaam wendbaar te krijgen en te houden, is investeren in mensen een must. En het betaalt zich ook echt uit in een beter bedrijfsresultaat: de productie stijgt, er wordt efficiënter gewerkt, verzuim daalt en dan met name het roze verzuim

En investeer niet alleen in je medewerkers, maar ook in de zzp’ers en uitzendkrachten die voor je bedrijf werken. Ze zitten in hetzelfde team als jouw medewerkers en ze bedienen jouw klanten. Voor het bedrijf zou het daarom goed zijn om ook in hen te investeren.

Schakel dus over van HRM en M&O!