7 manieren om je medewerker te motiveren

7 manieren om je medewerker te motiveren

Hoe motiveer je iemand het snelst? Door in te spelen op de behoeftes!

Maar hoe herken je die behoeftes? Er zijn 7 klassieke werkbehoeftes. Ik heb ze hieronder uiteen gezet. Doe er je voordeel mee!

Behoefte aan controle

Dit zijn je medewerkers die resultaatgericht, afstandelijk, bazig, niet erg tactvol zijn en veel initiatief nemen. Delegeer opdrachten aan hen en maak duidelijk wat je wilt bereiken. Laat hen zelf invullen hoe ze dit zullen aanpakken.

TIP:

Om hen te motiveren leg je uit hoe die opdracht de resultaten en de controle zal verbeteren. Ze willen eveneens gewaardeerd worden voor het overwinnen van hindernissen en voor het bereiken van de resultaten.

Behoefte aan erkenning

Deze medewerkers zijn charmant, geestig, joviaal en onderhoudend. Zij zijn vaak de meest favoriete persoonlijkheid op de werkvloer. Ze zijn de eerste om vrijwilligerswerk te doen. Ze zijn ook in staat om anderen te gebruiken om te promoveren en vooruit te komen in het leven. Ze vermijden verantwoordelijkheid op te nemen voor negatieve zaken door het verdraaien van de waarheid of door anderen de schuld te geven.

TIP:

Je kan hen motiveren door erkenning en waardering te linken met verbeterde teamwerking. Waardeer hen voor hun vermogen om nieuwe relaties op te bouwen en voor hun overtuigende manier van spreken in publiek.

Behoefte aan flexibiliteit

Dit zijn je vrijgevochten medewerkers. Ze zijn gemakkelijk in omgang, ongeorganiseerd en impulsief. Het is vrijwel het tegenovergestelde van controle. Ze hebben moeite met structuur: regels, werktijden, details of deadlines. Delegeer alleen korte opdrachten en zorg dat er veel variatie in zit. Geef zo veel mogelijkheid flexibiliteit: tijden waarop ze werken, met wie ze werken en het werkschema zelf.

TIP:

Ze willen gewaardeerd worden voor hun innovatie en creativiteit en hun vermogen om te improviseren op het moment zelf en hun out-of-the-box denken.

Behoefte aan geliefd te zijn

Deze medewerkers zijn gemakkelijk in omgang. Ze denken na, zijn vriendelijk en behulpzaam. Ze zien collega’s als het verlengde van hun familie. Ze hechten veel belang aan het sociale op het werk. Ze houden niet van conflicten. Ze kunnen geen ”nee” zeggen als iemand hen iets vraagt. Als ze moeten omgaan met negativiteit dan krijgen ze hoofdpijn of maagklachten. Het moeilijkste voor hen is het in balans brengen van de menselijke relaties en de organisatieprestaties.

TIP:

Om hen te motiveren is het belangrijk om het te hebben over het ”groter geheel”. Waardeer hen voor de manier waarop zij de werkplek vermenselijken. En voor hun behulpzame en samenwerkende werkstijl.

Behoefte aan respect

Dit zijn je medewerkers die boos en vijandig, cynisch en humeurig kunnen zijn. Ze hebben vaak de meest demotiverende invloed op de werkplek. Ze kunnen kritisch zijn over anderen in het openbaar en vaak communiceren ze vernederend, neerbuigend en sarcastisch. Ze kunnen zichzelf zien als superieur ten opzichte van de anderen. Ze zijn soms minachtend over anderen. Ze zijn inderdaad niet de meest schattige van je medewerkers.

TIP:

Je kan hen motiveren door eerst goed te bepalen waar ze echt goed in zijn. Plaats hen nadien op opdrachten waarbij er weinig interactie is met anderen. Erken hen voor hun vermogen om die vervelende opdrachten uit te voeren die niemand anders wil doen. En waardeer hen voor de lange tijd die ze alleen werken weg van de anderen.

Behoefte aan veiligheid

Deze medewerker is rustig en gereserveerd. Ze zijn als het ware muurbloempjes. Ze creëren warme, gezellige, nest-achtige omgevingen. En ze hebben een voorkeur om alleen te werken. Ze zijn bang voor het nemen van initiatief omdat ze hierdoor zichtbaar worden en misschien verantwoording moeten afleggen. Ze zullen precies doen wat je hen vraagt, niet meer en niet minder. Ze zullen geld, positie, groei en nieuwe kansen opofferen voor de veiligheid van de status quo.

TIP:

Je kan hen motiveren door altijd gedetailleerde instructies te geven, zodat je medewerker zich veilig voelt. Verwacht niet dat hij succesvol zal zijn als je hem grotere verantwoordelijkheid geeft. Waardeer hen voor hun betrouwbaarheid en voor hun nauwgezette aandacht voor jouw instructies. En voor het weeral tijdig en juist afwerken van de opdracht.

Behoefte aan zekerheid

Dit zijn je medewerkers die voorzichtig, nauwkeurig en ijverig zijn. Ze zijn het voorbeeld van uitstelgedrag. Ze hebben het heel moeilijk in tijden waar alles dringend is. Hun vermogen om te multi-taksen in hun  gedachten resulteert in slecht oogcontact en een vlakke stemintonatie. Ze onderzoeken de ideeën van anderen om te kunnen anticiperen indien er iets zou verkeerd gaan. Dit geeft soms een negatieve indruk. Sociaal zijn ze niet op hun gemak. Ze hebben liever geschreven of elektronische communicatie dan persoonlijke of gesproken communicatie.

TIP:

Je kan hen motiveren door ze de tijd te geven om hun taak te voltooien. En kom pas daarna met een nieuwe taak. Respecteer feiten en cijfers en hun analytisch vermogen. Waardeer hun inzet voor de nauwkeurigheid. Erken hun vermogen om te anticiperen en om risico’s tijdig te evalueren en deze te verminderen.